top of page
טיפול באוסטאופתיה - סער מדיקל קאבר.jpg

טיפול אוסטאופתי מניפולטיבי לכאבי גב תחתון

רקע:

טיפול מניפולטיבי באוסטאופתיה (OMT) הוא טיפול ייחודי המשמש בדרך כלל
אוסטאופתים כדי להשלים את הטיפול המקובל שלהם בהפרעות שרירים ושלד.
ביקורות קודמות ומטא-אנליזות של מניפולציה בעמוד השדרה לכאבי גב
תחתון לא התייחסו ספציפית ל- OMT ובאופן כללי התמקדו במניפולציה של
עמוד השדרה כאלטרנטיבה לטיפול קונבנציונאלי.

מטרת המחקר הייתה להעריך את יעילות ה-OMT כטיפול משלים לכאבי גב תחתון.
מבחינה היסטורית כאבי גב תחתון היו הסיבה השכיחה ביותר לביקורים אצל אוסטאופתים. אלמנט ייחודי של טיפולי גב תחתון הניתנים על ידי אוסטאופתיים הוא טיפול מניפולטיבי באוסטאופתיה.

OMT- הערכה מקיפה של מניפולציה בעמוד השדרה לכאבי גב תחתון שנערכה על ידי הסוכנות למדיניות ומחקר בארצות הברית הגיעה למסקנה שמניפולציה בעמוד השדרה יכולה להועיל לחולים עם בעיות גב תחתון חריפות ללא רדיקולופתיה, כאשר הטיפול יבוצע בחודש הראשון של התסמינים, אף על פי כן, מכיוון שרוב המחקרים בנושא מניפולציה בעמוד השדרה כוללים טיפול כירופרקטי או פיזיותרפיה, לא ברור אם מחקרים כאלה משקפים כראוי את היעילות של OMT לכאבי גב תחתון, למרות שהאגודות המקצועיות המייצגות אוסטאופתים, כירופרקטורים ופיזיותרפיסטים ב UK בריטניה פיתחו שיטת טיפול הכוללת מניפולציה בעמוד השדרה המורכבת משלושה אלמנטים ידניים נפוצים והייתה נפוצה בבריטניה.

ידוע ש- OMT כוללת מגוון טכניקות שאינן מיוצגות כראוי על ידי  טיפול מניפולטיבי בעמוה"ש שכולל כירופרטיקה ופזיותרפיה ב UK  בבריטניה. ההבדלים המקצועיים במניפולציה של עמוד השדרה בולטים יותר במקרי מחקר, בהם כירופרקטורים התמקדו כמעט אך ורק בטכניקות אמפליטודה במהירות גבוהה-נמוכה. לדוגמה, ניסוי מרכזי במניפולציה כירופרקטית כטיפול משלים לאסתמה בילדות, שם השתמשו בתנועתיות גבוהה בגרסת אמפליטודה גבוהה-נמוכה כטיפול פעיל.
בנוסף להבדלים המקצועיים בטכניקות הידניות עצמן, אוסטאופתים בארצות הברית, בשונה מפזיותרפיסטים אלופתיים, כירופרקטורים או פזיותרפיסטים, יכולים לטפל בכאבי גב תחתון בו זמנית בשתי גישות טיפוליות והן כוללות מניפולציה בעמוד השדרה.  הדבר מייצג גישה פילוסופית ייחודית בטיפול בכאבי גב תחתון. כתוצאה מכך,

יש צורך בנתונים אמפיריים המתייחסים באופן ספציפי ליעילות ה- OMT במצבים כגון כאבי גב תחתון. המחקר הנוכחי נערך כדי לענות על צורך זה על ידי סקירה שיטתית של הספרות בנושא OMT וביצוע מטה-אנליזה של כל הניסויים המבוקרים האקראיים לכאבי גב תחתון שנערכו במסגרות אמבולטוריות.

 

שיטות:
שישה ניסויים, שכללו שמונה השוואות בין OMT לעומת קבוצת ביקורת, ניסויים מבוקרים אקראיים של OMT שכללו הערכה  של כאבי גב תחתון במסגרות אמבולטוריות. נתונים על מתודולוגיית הניסוי, טיפולי בקרת OMT  וכאבי גב תחתון הופשטו על ידי שני בודקים עצמאיים. מידות ההשפעה חושבו באמצעות הסטטיסטיקות של כהן ותוצאות המטה-אנליזה שוקללו.

בנוסף למטה-אנליזה הכוללת, מטא-אנליזות נוספות בוצעו על פי הטיפול בבקרה, 

המדינה בה נערך הניסוי ומשך המעקב.

 

כדי להעריך את יעילות ה- OMT בטיפול ראשוני, הזכאות הייתה מוגבלת
לניסויים מבוקרים אקראיים של OMT שבוצעו על ידי אוסטאופתים שכללו
הערכה של כאבי גב תחתון במסגרות אמבולטליות.

לא נכללו ניסויים שכללו מניפולציה בהרדמה.

מכיוון שיש בלבול פוטנציאלי ביחס לסוג המניפולציה

שבוצעה במחקרים מסוימים, השיטות המדווחות בכל ניסוי

נבדקו בקפידה כדי להעריך את הזכאות למטא-אנליזה.

בסך הכל, שבעה מחקרים שנודעו או התיימרו לכלול OMT לטיפול

בכאבי גב תחתון נבדקו ובוטלו מאחר שלא עמדו בכל קריטריוני הזכאות.

נציין כי נעשה שימוש בטכניקת מניפולציה אוסטאופתית במחקר.


נערכו 43 ניתוחי מקרה, כולל שבעה מטה-אנליזות ו -35 ניתוחי רגישות. ניהול נתונים וניתוחי מקרה בוצעו באמצעות חבילת התוכנה Comprehensive Meta-Analysis (גרסה 1.0.23, Biostat, Inc, Englewood, NJ 07631, ארה"ב).

 

תוצאות ודיון:

OMT הפחית משמעותית את כאבי הגב התחתון (גודל אפקט, -0.30; מרווח ביטחון של 95%, -0.47 - -0.13; P = .001). בדיקות הדגימו הפחתה משמעותית בכאב במחקרים של OMT לעומת טיפול פעיל או בקרת פלצבו ו- OMT לעומת קבוצה ללא טיפול . היו ירידות משמעותיות בכאב עם OMT ללא קשר לשאלה האם בוצעו ניסויים בבריטניה או בארצות הברית. הפחתה משמעותית בכאב נצפתה גם במהלך מעקב קצר, ביניים וארוך טווח.

מסקנות:

OMT מפחית משמעותית את כאבי הגב התחתון. רמת הפחתת הכאב גדולה מהמצופה מהשפעות פלצבו בלבד ונמשכת לפחות שלושה חודשים. מחקרים נוספים מוצדקים להבהיר באופן מכני כיצד OMT מפעיל את השפעותיו, לקבוע אם יתרונות ה- OMT הם לאורך זמן, ולהעריך את יעילות העלות של OMT כטיפול משלים לכאבי גב תחתון.

בסך הכל 525 נבדקים עם כאבי גב תחתון הופצו באקראי במחקרים הכשירים.
 

תוצאות ניתוחי מטה אנליזה:

הייתה ירידה משמעותית בכאבי גב תחתון הקשורים ל- OMT בניסויים לעומת טיפול פעיל או בקרת פלצבו (גודל אפקט, -0.26; 95% CI, -0.48 - -0.05; P = .02), ללא תלות במפרט מודל של אפקטים קבועים או אפקטים אקראיים. היו 243 (35 × 11) שילובי ניגודים אפשריים על סמך שלושה ניגודים עבור כל אחד מחמש השוואות

טיפול ב- OMT לעומת בקרה  וקונטרסט אחד עבור השוואה אחרת של OMT לעומת השוואה לטיפול בקרה.

ניסויים הן בבריטניה (גודל אפקט, -0.29; CI 95%, -0.58 - 0.00; P = .050) והן בארצות הברית

(גודל האפקט, -0.31; 95% CI, -0.52 - -0.10; P = .004) הראו הפחתה משמעותית בכאבי גב תחתון

הקשורים ל- OMT.

בניתוחי הרגישות, בדרך כלל עוצמת ההשפעה היו בעלות דרגת השפעה דומה בהשוואה לשתי המדינות,

אם כי תוצאות במחקרים אמריקאים השיגו באופן עקבי משמעות סטטיסטית כתוצאה מגדלי המדגם הגדולים יותר בניסויים אלה.

 

היו ירידות משמעותיות בכאבי גב תחתון הקשורים ל- OMT בטווח הקצר (גודל השפעה, -0.28; 95% CI, -0.51 - -0.06; P = .01), טווח ביניים (גודל אפקט, -0.33; 95 % CI, -0.51 - -0.15; P <.001), ולטווח ארוך (גודל אפקט, -0.40; 95% CI, -0.74 - -0.05; P = .03). התוצאות בטווח הביניים השיגו באופן עקבי משמעות סטטיסטית,

בדרך כלל בגלל המספר הגדול יותר של הנבדקים בניתוחים אלה.

יעילות הטיפול האוסטאופתי המניפולטיבי -

התוצאות הכוללות מדגימות בבירור ירידה מובהקת סטטיסטית בכאבי גב תחתון עם OMT . יתר על כן, תוצאות המטה-אנליטיות הן די חזקות כפי שמצוין על ידי ניתוחי הרגישות המקיפה. מטא-אנליזות הראו כי OMT הפחית משמעותית את כאבי הגב התחתון לעומת טיפול פעיל או בקרת פלצבו או ללא טיפול כלל.

מכיוון שאוסטיאופתים מספקים OMT כדי להשלים את הטיפול הקונבנציונאלי בכאבי גב תחתון, הם נוטים להימנע מעלויות נוספות משמעותיות שעלולות להיגרם על ידי הפניית חולים לכירופרקטורים או למטפלים אחרים.

במחקר זה, מידות ההשפעה של OMT בבריטניה, בהן אוסטאופתים אינם רופאים מורשים, היו בדרך כלל דומות לאלה בארצות הברית, שם OMT ניתנת על ידי רופאים מורשים. עקביות זו מצביעה על כך שהתוצאות משקפות באמת את ההשפעות של ה- OMT עצמו, ולא אלמנטים אחרים של טיפול בגב התחתון. אין זה מפתיע שאוסטאופתים בבריטניה השיגו הפחתת כאבים ב- OMT בדומה לזו של עמיתיהם – רופאים קונבנציונלים בארצות הברית.

הכשרת האוסטאופתים בבריטניה ממוקדת מאוד ב- OMT, ואילו אוסטאופתים מתחייבים בתוכנית לימודים רפואית המייחסת בהכרח את ה- OMT לאחת מגישות טיפוליות רבות, אם כי זו מהותית עבור העוסקים באוסטאופתיה.

סיכום

המחקר הנוכחי מצביע על כך שה- OMT היא צורת טיפול ייחודית המפחיתה משמעותית את כאבי הגב התחתון. רמת הפחתת הכאב גדולה מהמצופה מהשפעות פלצבו בלבד ונמשכת לפחות שלושה חודשים. מחקרים נוספים מנסים להבהיר באופן מכני כיצד OMT פועלת ומשפיעה ,לקבוע אם יתרונות ה- OMT הם לאורך זמן, ולהעריך את יעילותה של OMT כטיפול משלים לכאבי גב תחתון.

סקירה שיטתית ומטה אנליזה של ניסויים מבוקרים אקראיים:

:Osteopathic manipulative treatment for low back pain 
.a systematic review and meta-analysis
 of randomized controlled trials 

.John C Licciardone, Angela K Brimhall & Linda N King  


קישור לעבודה המחקרית>
מהי אוסטאופתיה>

הקשר בין כאבי צוואר לכאבי גב>
טיפול אוסטאופתי לכאבי אגן בהריון>
למעבר לתוכן מקצועי נוסף>
למעבר לעמוד הבית לחצו כאן>

כאבי גב תחתון | טיפול אוסטאופתיה | סער מדיקל
Chiropractic Treatment
כאבי גב תחתון - סער מדיקל.jpg
bottom of page